Saturday, 16 February 2008

Mutiara Hikmah dari Ali r.a

Berkata ‘Ali ra.: “Ambillah lima nasihat dariku: Janganlah sekali-kali seseorang takut kecuali atas dosa-dosanya. Janganlah menggantungkan harapan kecuali kepada Tuhannya. Janganlah orang yang tidak berilmu merasa malu untuk belajar. Janganlah seseorang yang tidak mengerti sesuatu merasa malu untuk mengatakan “Allahu A’lam” ketika dia tidak mampu menjawab suatu masalah. Sesungguhnya kedudukan sabar bagi iman laksana kedudukan kepala pada jasad. Jika kesabaran hilang, maka akan lenyap pula keimanan, dan jika kepala hilang maka tidak ada maknanya jasad.” (Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dalam Sunannya)


No comments: