Wednesday, 18 February 2009

Jangan pandang belakang

Mereka (para Malaikat) berkata: "Wahai Lut! Sesungguhnya kami adalah para utusan
TuhanMu, mereka tidak dapat menggangu kamu, sebab itu pergilah bersama
keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang
menoleh ke belakang, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa
(siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?
Hud:81

No comments: