Sunday, 9 August 2009

Kawan dan Lawan

Allah berfirman:

"Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Yang Maha Pengasih (Al-Quran), Kami biarkan Syaitan (menyesatkannya) dan menjadi teman karinya" Az-Zukhruf:36


"Dan janganlah sekali-kali kamu disesatkan oleh Syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu" Az-Zukhruf:62


No comments: