Thursday, 26 November 2009

Qurban & Taqwa

"Dan ceritakanlah wahai muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua anak lelaki Adam, ketika kedua-duanya mempersembahkan qurban masing-masing, maka (qurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata:"Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa."
(Al-Ma'idah:27)

No comments: