Sunday, 8 July 2007

Ummah-Centric: Bahagian 2


Pemahaman sebenar

Sekali lagi faham ummah-centic sebagai suatu pendekatan dan bukan ideology, maka sedikit sebanyak kita akan nampak perubahan dan pastinya ke arah kebaikan (harapnya begitu). Dan sebenarnya sebagai suatu pendekatan ia merangkumi aspek-aspek penting seperti ini:-

1. Berkaitan pemahaman

Ummah-centric adalah sebenarnya berkaitan mind set dan imagnasi kita. Ia adalah perkongsian dan kerjasama di peringkat minda dan akal. Kita, sekiranya sejak dari awal sudah bersedia menerima bahawa sebagai suatu jamaah kita bekerrja untuk ummah dan masyarakat. Jadi sebarang kerja yang di lakukan oleh mana-mana jamaah lain untuk ummah adalah juga kerja kita, maka seolah ia adalah suatu usaha oleh kita juga.

2. Berkaitan keperluan berjamaah dan disiplin di dalamnya

saya sebenarnya suka reserve it as it is berdasarkan fahaman masing-masing terhadap keperluan jamaah. Bagi saya umumnya, jamaah dalam erti kata sebenar akan menjalankan tugas dengan baik dan secara individu kita pastinya tidak mampu bekerja untuk menyampaikan Islam secara individu (dan itu sudah pasti, dan hakikatnya setiap orang yang claim kata dia berda’wah kepada Islam, samada dia cuba mengelak dan menafikan dia terlibat dengan jamaah, sebenarnya dia juga mempunyai jamaah sendiri…Cuma adakah terorganisasi atau pun tidak, itu saja. saya Cuma menyatakan hakikat secara lafdhi….siapa yang cuba menafikan, itu hak anda). Dan berlanjutan daripada itu, tiada halangan untuk anda berjamaah/ berorganisasi dan bahkan sekiranya anda berjamaah, maka tetapkan disiplin dan teguhlah di atas apa yang anda fahami. Ini bukan lagi persoalan. Tiada siapa yang cuba mengetengahkan pendapat tentang isu lompat jamaah. Sekiranya anda telah berada di dalam suatu jamaah, teruskan sekira anda rasa itu yang terbaik buat anda. Ini persoalan pemahaman individu tentang sesuatu perkara, sekiranya seseorang tidak faham, dan dia pula hanya terikut-ikut, maka itulah yang menghasilkan orang-orang yang digelar ‘mutasaqitun ala tariq ad-da’wah’-dek kerana hanya terikut-ikut dan tidak memahami dengan sebenar. (saya tidak berniat untuk menyentuh isu bai’ah dan implikasinya dalam persoalan al-wala’ wal bara’). Dan sekiranya anda tidak pula berkait kepada mana-mana jamaah, itu pun tidak menjadi masalah, asalkan ia adalah hasil pemahaman dan penelitian anda yang terbaik, dan yang pasti anda akan terus boleh bekerjasama dengan mana-mana jamaah yang juga bekerja untuk menyampaikan Islam, semudah itu (kalaulah semudah itu).

3. Ummah-centric adalah fahaman golongan tengah

seperti mana perbincangan saya mengenai golongan tengah dalam tulisan sebelum ini, ingin sekali lagi saya kaitkan dan jelaskan bahawa faham ummah-centric adalah fahaman yang dipegang oleh golongan tengah. Dalam erti kata ini, hasil fahaman yang jelas tentang fiqh keutamaan, dan pegangan yang jelas, golongan tengah tidak menolak akan kepentingan dan keperluan jamaah, bahkan sangat menggalakkan disiplin terhadap jamaah yang dipegangnya, tetapi dalam masa yang sama tidak menjadikan seolah segala yang datang daripada jamaah adalah terbaik dan betul sahaja, manakala pandangan daripada jamaah atau pihak lain adalah salah belaka. Inilah pemahaman tentang politic plus-plus (iaitu segala yang baik digerakkan bersama, regardless of dia datang dari pihak mana pun, dah nampak benda tu baik, buat je lah). Masalahnya sebahagian kita masih lagi terkongkong dan terperangkap dengan pendapat bahawa apa yang datang daripada pihak lain, walaupun betul dan baik, tetap tidak baik dan salah, manakala yang datang daripada jamaahnya walaupun kurang tepat, dianggap yang terbaik.

4. Islam vs. Jamaah:?

Tentu sekali tajuk sebegitu pastinya eye-catching. Sebab seolah cuba nak mewujudkan conflict antara Islam dan Jamaah. Sebenarnya konotasinya bukan begitu, tetapi hamper begitu. Pendekatan Ummah-centric lebih melihat kepentingan dan keperluan ummat (Islam) berbanding jamaah. Namun sayangnya, masih ada di kalangan pendokong da’wah, bahkan pimpinan tinggi jamaah, yang masih tidak jelas akan hal ini. Bila diajukan soalan kepada mereka samada yang mana lebih diutamakan dan penting: Islam atau jamaah? Maka dijawabnya Jamaah!!! Ini yang menyebabkan saya cukup sayu dan masih tak faham bagaimana pimpinan jamaah yang memimpin begitu ramai pengikut masih tidak jelas dengan isu asas sebegini, antara memilih yang mana patut di utamakan dan ini adalah outcome daripada fahaman yang masih tidak jelas, dan penguasaan fiqh al-auwlawiyyat yang rapuh. Intipati kepada pendekatan ummah-centric ialah apabila isu berkaitan ummah perlu diutamakan, maka kepentingan jamaah harus diletakkan ke tepi, akan tetapi ini adalah antara masalah yang dihadapi (akan tetapi saya cukup menyokong sebarang kerjasama yang bukan sekadar bersifat okasional. Tetapi, some credit should be given to those yang dah bertungkus lumus mengambil peduli isu murtad, dan lain-lain).

5. Pendekatan mengenai mahabbah, toleransi, kasih saying, dan thiqah.

Seperti yang sudah dinyatakan di awal-awal tadi bahawa antara lain masalah yang timbul hasil jamaah-centred approach, seolah telah menghasilkan suatu suasana yang kurang baik, atmosphere tak nyaman dan sebagainya, maka pendekatan ummah centric sebenarnya cuba untuk mengikat semula penggerak-penggerak dan aktivis da’wah secara keseluruhannya di bawah suatu rasa keterikatan dan kebersamaan, hasil dari mentality dan mind set yang jelas, dan akhirnya dapat menghasilkan perasaan dalaman yang selesa, bahagia, dan rasa percaya di antara individu dan seterusnya saling bekerjasama, yang tentunya bersifat long-term. Apa lagi yang diingini oleh semua melainkan rasa mahabbah dan mawaddah?...biar berlainan pendekatan, jalan dan cara berda’wah, yang pasti mungkin audiens kita mungklin berbeza, jadi mengapa harus berebut ahli? (masih ada kan?). Ya di samping selepas ini masing-masing buat kerja masing-masing, kita sama-sana kena mempertingkatkan kepercayaan dan at least lah salamah as-sadr di kalangan pendokong da’wah, dan tak ada lagi bermuka-muka atau bermasam muka (kenapa tak percaya ke berlaku? Turunlah ke medan dan perhatikan sendiri, especially kat kampus waktu pilihan raya…)

Kesimpulan

Pendekatan ini sebenarnya adalah kesinambungan fahaman golongan tengah, dan menghasilkan kata-kata seperti ini: ‘semua jamaah adalah baik, betul, Cuma yang terbaik dan yang aku rasa betul untuk aku ialah ini dan ini….’

Jadi, kalau dah sampai penerangan dan perbincangan panjang lebar ini, di mana masalahnya? Kalau ini dijadikan fahaman yang lebih baik berbanding istilah ummah-centric sebelum ini, di mana masalahnya? Apakah akan ada yang masih melihat idea atau pemahaman ini mencabar wibawa jamaah dan authority jamaah? Atau sebenarnya masih takut untuk menjalin kerjasama yang lebih erat? Sekurang-kurangnya, melalui pendekatan ini masalah pertembungan jamaah dalam isu-isu remeh dapat diselesaikan.

Jadi. Apa tindakan kita sekarang?

No comments: