Monday, 13 August 2007

Amal yang baik

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., dia berkata: RasuluLlah saw. bersabda: "Siapa di antara kalian berpuasa pada hari ini?" Abu Bakar berkata: "Saya." "Lalu siapa yang ikut mengantar jenazah?" tanya RasuluLlah saw. Abu Bakar menjawab: "Saya." "Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin?" tanya RasuluLlah saw. Abu Bakar menjawab: "Saya." "Lalu siapa yang hari ini menjenguk orang sakit?" tanya Nabi saw. Abu Bakar menjawab: "saya." RasuluLlah saw. bersabda: "Tidaklah semua perkara yang saya sebutkan tadi ada pada satu orang kecuali orang itu akan masuk surga."

No comments: