Monday, 13 August 2007

Niat yang Ikhlas(Diriwayatkan bahawa sekelompok orang diadili di Hari Akhir) Kelompok yang paling pertama diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Ia dihadirkan, lalu diperlihatkan kepadanya nikmat dan ia mengenalnya.Allah bertanya kepadanya, “Amal apa yang kau lakukan sehingga kamua akan mendapat semua nikmat itu?” “Aku berperang karenaMu sehingga aku mati syahid.”Allah berkata, “Engkau bohong. Kamu perang agar kamu dikatakan pemberani dan semua itu telah terjadi.” Lalu ditarik mukanya oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam neraka.Yang kedua adalah seorang yang belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca Qur’an. Ia dihadirkan dan diperlihatkan kepadanya berbagai nikmat dan dia mengenalinya.Allah bertanya, “Amal apa yang kau lakukan sehingga kamu akan mendapat nikmat yang begitu banyak?”Ia menjawab, “Aku belajar ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Qur’an karena Mu.”Allah berkata, “Engkau bohong. Kamu lakukan semua itu karena ingin disebut Qori`, dan semua itu telah terjadi.” Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka.Yang ketiga adalah seorang yang diberikan harta kekayaan yang banyak, lalu dihadirkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang banyak sanmpai ia mengenalinya.Allah bertanya, “Amal apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan mendapatkan semua nikmat itu?”Ia menjawab, “Tidak ada peluang untuk berinfak yang Kau ridhoi kecuali aku berinfak di jalanMu.”Allah berkata, “Engkau bohong. Kamu lakukan semua itu karena ingin disebut dermawan, dan semua itu telah terjadi.”Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menyeretnya dan melempar-kannya kedalam neraka” (HR. Muslim)

No comments: